**Yemler tavuk civciv kaz balık

TEKNİK YEM  VE KANATLI TEKNOLOJİLERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ

   Firmamız 2010 yılı başlarında teknik bölüm ve yem rasyonları hazırlama seksiyonunu da gerçekleştirerek, ülkemizin amatör kanatlı yetiştiricileri sorunlarına yakından eğilen bir işletme haline geldi. Türkiye’de yem katkılarının hemen bütün şirketlerde bir yan iş olarak düşünüldüğü bu dönemlerde KUZTEK KULUÇKA VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ, tek uğraş konusu olarak teknik yem üretimini  seçti ve çalışmalarını özellikle bu yönde geliştirdi.

 Vitamin ve mineral premiksleri, küf ve salmonella önleyici yem katkıları , toksin ve pelet bağlayıcılar, antibiotik içermeyen büyütme faktörleri, organik mineraller, antikoksidiyaller , inaktif ve canlı maya, ektoparaziterler,  başlıca ürünler  teknik kanatlı yemleri hatlarımızı oluşturmaktadır.

Rejim(zayıflatma,kilo alma) amaçlı yemler, yumurtlama dönemine hazırlık yemleri, kalın kabuk yemleri,0-2 ay civciv yemleri ve yumurta yemleri başlıca yemlerimizdir. Önemli olan ihtiyaca göre yem vermektir

     Bütün dünya enzim katkılı yemler kullanırken bizler buğday mısır arpa ile hayvanlarımızı beslemeye çalışırız. Hazır satılan yemlerde çare olmamaktadır. Gözümüz gibi baktığımız hayvanlar bir türlü istediğimiz şekle gelmemektedir.. Amatör bile olsak enzim nedir nasıl kullanılır  ne işe yarar bilmemiz gerekir. Kanatlı yetiştiriciliğinde Yem çeşitlerinin ihtiyaçlara göre kullanılması bizce en önemli konudur .Bir çoğumuz kuluçkacılık yapıyoruz. Kalın kabuk sorunu hepimizin sorunu; yumurta içinde oluşmuş ancak çıkamayan civciv problemini yaşamayan yoktur. Bu süreç kanatlı hayvanımızın besleme şeklimizle alakalıdır. Kuluçka döneminde kanatlı hayvanımızı yumurta yemi ile beslersek yem içindeki yüksek kalsiyum sebebi ile sert kabuk yumurtlayan bir kanatlı yetiştirmiş oluruz , arpa buğday mısırla beslersek de düşük yumurta yapan bir hayvan beslemiş oluruz. Bu problemi ortadan kaldırmak için firmamızın Beslenme reçetesi : rejim amaçlı yemle başlamak, yumurtlama dönemine hazırlık yemiyle devam etmek , yumurtlama başlayınca da kalın kabuk yemi kullanmaktır. Bu yemleri inceleyelim. Sayfa sonunda güncel fiyatlarımızı bulabilirsiniz .

REJİM(ZAYIFLATMA,KİLO ALDIRMA) AMAÇLI YEMLER

ZAYIFLATMA YEMİ: Zayıflatma yemi nedir ?; Zayıflatma yemleri yumurta mevsimine gelen hayvanları sağlıklı bir şekilde aç kalmadan zayıflatmaya yarayan yemlerdir.Kanatlı hayvan aç bırakılarak değil kalorisi yağ oranı belli yemlerle zayıflatılır. Zayıflama esnasında ihtiyaç duyduğu bütün vitaminler ve mineraller sağlanmalıdır. Karaciğer ve yumurtalık zarar görmemeli,hayvan istediği kadar yem  yemelidir.  Zayıflatma yemi: Esasında yumurta döneminden 2 ay önce başlanmalı yahut çok yağlanmış hayvanların zayıflatma işleminde kullanılmalıdır. Kanatlılarımız istenilen yağ seviyesine gelince yumurta dönemine hazırlık yemleri kullanılmalıdır akabinde yumurtlama başlayınca yumurta yemine başlanmalıdır(kuluçkalık ise kalın kabuk yemi). Yıl boyu yumurta yemi ile beslenen hayvan hiçbir zaman tam performansla yumurtlayamaz. zayıflatma yemi değerleri: Protein :%4,5 seliloz:%3,6 yağ:0,8 dir.  VİTAMİN B2VİTAMİN B6VİTAMİN B12NİACİNCAL-D-NTOTHANATE
FOLIC ACIDCHOLINE CHLORIDEMANGANDEMİRÇİNKO.Böylece hayvanlarımız zarar görmeden kilo verir.

KİLO ALDIRMA BESİ YEMLERİ: Enzim katkılı yüksek protein ve yağ içeren yemlerdir. Enzimler bağırsak yapısını geliştirir ve hayvanın yemden yararlanma etkisini arttırır. Kesim için kilo aldırma:  Ayrıca hayvanın bağışıklık sistemi tarafından üretilen makrofajların aktive ederek bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlamak amacıyle Beta Glukan içermektedir. Güçlü b vitamini kompleksi içerir. Demir ve çinko katkıları vardır.Açlık hastalık bakımsızlık sebebi ile zayıf olan hayvana kilo aldırma: Bol yem bol vitamin bol yağ.... Enzim Aspergillus Niger tarafından üretilmiş Endo 1-3,(4) betaglucanase . Körelmiş bağırsakların tekrar canlanması ve aktif hale gelmesi içindir.  Bu enzim sayesinde yeşil otlardaki yağlar bile bağırsaklar tarafından emilir. %20 protein ve e vitamini içerir. Her iki yemde de  Y-ENZİM bulunmaktadır

Y-ENZİM NEDİR?=Mısır, buğday, arpa gibi tahıllar ve soya, ATK gibi küspelerde bulunan protein, yağ ve nişasta taneciklerinin etrafları arabinoksilan, ksiloglukan ve B-glukan içeren hücre duvarları ile sarılıdır. Nişasta tabiatında olmayan bu polisakkaritler (NSP) kanatlıların doğal enzimlerinin nişasta ve proteinlere ulaşmasını yavaşlatıp sindirimi zorlaştırırlar ve su ile jel oluşturarak besin emilimini azaltırlar. Yemzim enzimleri içinde bulunan ksilanaz, beta glukanaz, pektinaz, lipaz gibi yüksek kaliteli enzimler bu maddeleri parçalayarak nişasta, yağ ve proteinlere ulaşımı kolaylaştırır ve emilimi artırır. Ayrıca proteaz enzimi ile ham proteinleri aminoasitlere dönüştürerek sindirime yardımcı olur. Özellikle sindirim enzimleri ve barsak florası tam gelişmemiş civcivlerde ve stres altındaki tavuk ve piliçlerde besin emilimi artar.

BOL YUMURTA YEMLERİ 

YUMURTLAMA DÖNEMİNE HAZIRLIK YEMLERİ: Yüksek enerji sağlayan,kilo aldırmayan yemlerdir. Hayvanlarımız kilo almadan sağlıklı bir şekilde doya doya yemini yer . Hayvanımız yumurtlama dönemine yağsız bir şekilde bütün vitaminleri ve mineralleri alarak girmiş olur. Sağlıklı döllenme ve enerjiye sahip olur. Biyo-d katkılıdır .Vitamin D, kanatlı metabolizmasında hayati işlev gören vitaminlerden biridir. Çünkü;

Kalsiyum metabolizması ile doğrudan ilişkilidir ve kemik dokusunun iyi gelişimi D3 vitaminine bağlıdır. Güçlü bir iskelet sisteminin oluşması ve bacak sorunlarının azalmasına ciddi oranda katkı sağlar. Kanatlılarda  iskelet sisteminin yaklaşık %75'i 6. hafta sonunda gelişimini tamamlarken, 13. hafta sonunda da neredeyse %95'i tamamlanmış olur. Kemiklerde yeterli kalsiyum birikmeyeceği için Tibial Dyschondroplasia ve femur başı dejenerasyonu yaygınlık kazanacaktır. Yumurta eğer yemelik ise bu yeme devam eder ancak kuluçkalık ise Kalcium kalsiyum suz kalın kabuk incelten yem kullanılır. Bu esnada hayvanın kemik yapısına zarar gelmemelidir.Kemik densitesi düşen hayvan zarar görür.

YEMELİK YUMURTA YEMİ:Formundan dolayı tüketimi kolaydır. Yem kaybını en aza indirir.- Sindirilebilirliği yüksek enerji kaynakları ve esansiyal amino asitler sayesinde gelişimi destekler, yemden yararlama kabiliyetini iyileştirir. BİYO-D KATKILIDIR.

KULUÇKALIK YUMURTA YEMİ:Vitamin D3 eksikliğinde damızlıklarda kuluçka randımanı düşer. Çünkü, embriyo organlarını geliştirirken 25-hidroksikolekalsiferol'e ihtiyaç duyar. Bu yetersiz ise gelişimin 17. günden sonraki embriyo ölümlerinde artış olur. Ayrıca horozlarda bacak kemiklerindeki sıkıntılardan dolayı, çiftleşme sıklığı azalır ve dölsüzlük baş gösterir. ANCAK D3 yumurta kabuğunu kalınlaştırır. Bu yem içinde D3 çok az ve kalsiyum türevleri yoktur.Kemik unu,kireç alçı,mermer tozu sodyumbi karbonat kullanılmaz. Yumurta kabuğu büyük oranda kalsitten, kalsiyum karbonattan (CaCO3 ) oluşan kristal formdan oluşur. Normalde hammaddeler olan Ca2+ ve CO32+ kan tarafından kabuk bezine taşırlar. Kalsifikasyon işlemi bir çökelme reaksiyonudur. Bu durumda yüksek vitamin ve minaraller le destek sağlamak gerekir.  Kalın kabuk yemi ; kanatlı hayvanımızın sağlıklı bir şekilde yumurta kabuğunu incelten bir yemdir .

 EKONOMİK YEM RASYONU: Kendi yemini kendin yap .Eko yem düşük protein ve düşük enerji içeriğine sahiptir. Ancak enzimlerle ve minerallerle desteklenmiştir. Bu yem ana rasyonun baş elementlerini içerir. Bölgenizde arpa buğday mısır ne ekonomik fiyat aralığında ise bu tahılların en az biri ile  desteklenmelidir. Kendi yeminizi yapmanıza imkan verir.Koruyucu küf önleyici içerir. Değişik yem maddelerindeki küf ve zararlı mikroorganizmaların gelişimini önleyici bir ürün içerir.. Ayrıca karma yemlerin üretiminden sonra meydan gelebilecek kontaminasyonu da önlediği gibi organik kalsiyum kaynağı ve önemli bir enerji kaynağıdır.Maya ve Enzim bağlayıcı maya içerir. Kontamine olmuş yem maddelerinin sindirim sisteminden geçerken detoksifiye edilmesi ve bu sayede mikotoksinin zararlı etkileri azaltmak amacıyla MOS ve FOS içermektedir.

CİVCİV BÜYÜTME YEMLERi AS AC 

0-1 AYLIK YEM As: Civcivler için yüksek enerji ve yüksek protein içerikli yemlerdir. Astaksansin içerikli içinde koruyucu kimyasal olmayan hızlı büyütme yemidir.Civcivler 30gün süre ile 2 farklı enzim ve maya içerir. Yem 0 numaradır.Undan kalın irmikten incedir. Hızlı gelişim sağlayıcı yapısı ile civciv üreticilerinin tercih ettiği bir yemdir. Ayrıca kemik yapısını kuvvetlendirici D3 kompleksi içerir.

Astaksansin nedir?=Haematococcus pluvialis yeşil, tek hücreli bir tatlı su mikroalgidir. Uygun üreme koşulları altında oldukça düşük üreme hızına sahiptir. Ayrıca diğer mikroorganizmalara karşı kontaminasyon riski oldukça fazladır. Stress yaşam koşulları altında " Astaxanthin" üretir.Astaxanthin, bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir. İnsan sağlığına olan yararlı etkilerinden dolayı insanlarda; besin, (TEG) takviye edici gıda, vitamin, ilaç ve kozmetikte kullanılmaktadır. Hayvanlarda ise; özellikle yem katkı maddesi olarak, renklendirici, antibiyotik özelliğinden dolayı, bağışıklık sistemi güçlendirici, üreme ve büyümedeki güçlü etkilerinden dolayı yem sanayisinde kullanılmaktadır.

1-3 AYLIK YEM Ac:Civcivler için orta enerji yüksek protein içerikli yemlerdir.  Yem koruma amaşlıda olsa koruyucu içermez. D3 kompleksi içerir.(BİO-D) Kalsiyum metabolizması ile doğrudan ilişkilidir ve kemik dokusunun iyi gelişimi D3 vitaminine bağlıdır. Güçlü bir iskelet sisteminin oluşması ve bacak sorunlarının azalmasına ciddi oranda katkı sağlar. Tavuklarda iskelet sisteminin yaklaşık %75'i 6. hafta sonunda gelişimini tamamlarken, 13. hafta sonunda da neredeyse %95'i tamamlanmış olur. Kemiklerde yeterli kalsiyum birikmeyeceği için Tibial Dyschondroplasia ve femur başı dejenerasyonu yaygınlık kazanacaktır.

 

TAVUKLAR CİVCİVLER MUHABBET KUŞLARI BALIKLAR İÇİN ORGANİK CANLI YEMLER

                                                       UNKURDU ve SİYAH ARI LARVASI

Firmamız canlı yem satışına başladı .Un kurdu kuluçkadan civcivler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Yem yemeyen civcivler bu kurtları yutabilmek için yarış ederler.

Un kurdu (Tenebrio molitor)

VE Siyah Arı larvası oldukça besleyici ve kullanımı yaygın bir canlı yem türüdür. Koloni eğer uygun koşullarda ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde bakılırsa koku yapmaz. Yine un kurdu kültürü bilinen bir kaynaktan parazit taşımadığından emin olunarak temin edilmiş ise insan ve hayvan sağlığı için zararlı olabilecek bir hastalık taşımaz.

 

1 kg 75tl

SİYAH ARI LARVASI 

Black soldier fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) organik materyallerle beslenen obur bir canlıdır. Bir günde kendi vücut ağırlığının iki katı ağırlığında materyal tüketir.  Bu özelliği sayesinde az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde organik atıkların biyolojik olarak azaltılmasında bir mühendislik harikası yaratabilecek potansiyele sahiptir.Larvası çok iyi bir besin kaynagıdır.Hertürlü tavuk civciv balık sürüngen için besin kaynagıdır.  

 

1 kg 110 tl (stok yok)28/09/2019

                                               Yeşil Arpa çimi

Kilo ve verim için. Tüm kanatlılarda tüm besi hayvanlarında inek keçi kuzu

1Kilo yem=1 tl   1Kilo Arpa çimi 50krş 

Arpa çiminde birde 18 amino asit bulunmaktadır. Amino asitler proteinin temelidir.Arpa çiminde bulunan küçük proteinler, olduklarından kanda emilimi daha hızlı ve doğrudan olmaktadır.

 

Arpa çimi ve enzimler
Enzimler, yaşam için gerekli olan temel maddelerdirGenelimiz pişirilmiş yemek yediğimizden gıdalardaki enzimleri besinlerden yok ederiz.Taze arpa çiminde binlerce aktif enzim bulunmaktadır.Genlerin denetiminde üretilen, protein yapılı, özgül biyolojik katalizörlerdir. Canlı hücredeki bütün biyokimyasal reaksiyonlar, genetik kontrol altında hücre içinde sentez edilen “enzimlerin” kontrolü ve düzeni altında gerçekleşir. Enzimler, vücudumuzda pek çok görevi yerine getirilmesini, özellikle sinir ağları ile vücudumuzun hareket kabiliyetini sağlayan çok önemli biyokimyasal maddelerdir.

arpa çimi  1kilo 50krş

                

 

 

KAZ YEMİ , KAZ YUMURTA YEMİ , KAZ ETLİK YEM , BESİ YEM, KAZ İNTERAKTİF YEM , CİVCİV YEMİ , YUMURTA YEMİ , KANATLI YEM , KANATLI BESİYEMİ , YEM ENZİMİ ENZİM , Y ENZİM , BAKIM YEMİ , ÖRDEK BAKIM YEMİ , ORDEK YUMURTA YEMİ , KULUÇKA TERMOSTATI , KARMAK . TERMOSTAT SOĞUTMA , SERVİS MARKETİ , ARÇELİK BEKO , MISIR SILAJI , ARPA SILAJI , SOĞUTMA, PERDE , SEO , ENERJİ 

 

 

©2008 KUZTEK SOĞUTMA Webtasarım By Sitehazırla